Zapraszam do zapoznania się z ofertą mojej pracowni, która obejmuje szeroki zakres usług związanych z projektowaniem architektonicznym – od wstępnego rozpoznania tematu, poprzez kompleksową wycenę projektu i harmonogram prac, aż po uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych. Moja oferta skierowana jest zarówno do Inwestorów indywidualnych, jak i firm, w tym deweloperów.

 

Proces projektowy

 • wstępne rozpoznanie tematu i analiza wytycznych bazowych Inwestora;
 • kompleksowa wycena projektu oraz harmonogram prac;
 • prace przedprojektowe: analiza terenu wpływająca na projektowaną zabudowę (oczekiwania Inwestora, MPZP, warunki zabudowy, nasłonecznienie, sąsiednia zabudowa, komunikacja, uzbrojenie terenu, schematy usytuowania obiektu na działce);
 • koncepcja architektoniczna;
 • koncepcja doprecyzowana w oparciu o rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe (uczestnictwo konstruktora oraz projektantów branży sanitarnej, elektrycznej oraz drogowej);
 • uzyskanie niezbędnych dokumentów formalno-prawnych (warunki techniczne przyłączenia do sieci, map geodezyjnych, opracowań geologicznych, uzyskanie lokalizacji zjazdów, uzgodnienia konserwatorskie, opinie techniczne);
 • projekt architektoniczno-budowlany;
 • pozwolenie na budowę;
 • wielobranżowy projekt techniczny (architektoniczny, konstrukcyjny, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, branża drogowa);
 • konsultacje i propozycje sprawdzonych wykonawców w zakresie prac budowlanych;
 • wielobranżowy projekt wykonawczy;
 • nadzór autorski na budowie.

 

Szczegółowy zakres usług

Moja oferta obejmuje projekty architektoniczno-budowlane projekty techniczne oraz wykonawcze. Zajmuję się również planowaniem przebudów, nadbudów i termomodernizacjami. Wykonuję inwentaryzacje budowlane, analizy chłonności terenu oraz koncepcje funkcjonalno-przestrzenne. Oferuję doradztwo w zakresie prawa budowlanego, interpretacji miejscowych planów, oceny stanu technicznego czy funkcjonalności budynku. Pomagam w uzyskaniu wszelkich decyzji oraz pozwoleń na budowę. Moim celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi na każdym etapie realizacji projektu.